Dotační programy 

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000642
Název projektu: Pořízení techniky do rybářství
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení techniky do rybářství - traktor, pickup, vozík, a drobného vybavení do rybářství. Veškeré vybavení bude používáno při celoroční obslužnosti rybníkářství žadatele.