Reference 

  • 55 plynových kotelen
  • 4 uhelné kotelny
  • 3 výměníkové stanice
  • 1 kotelna na propan butan
  • 12 zdrojů spravujeme na základě mandátní smlouvy
  • celková výše 65 000 vyrobených GJ