Kontakt 

Triumfa energo s.r.o.
Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň
tel:

Ing. Václav Touš - vedoucí divize lesní výroby
tel. +420 724 535 539
email: tous@triumfa.cz

Ing. Martin Pivoňka - technik lesní výroby
tel. +420 725 814 139
email: pivonka@triumfa.cz

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: