Nabídka služeb 

V rámci naší nabídky na provoz a správu tepelných zdrojů zahrnujeme tyto služby:

 • vlastní provozování a obsluha všech druhů tepelných zdrojů
 • výroba a dodávka tepla a případně teplé užitkové vody
 • vedení ekonomické a provozní evidence zdroje
 • zpracování, správa a vyúčtování spotřeby a ceny tepla na zdroji
 • údržba, opravy a rekonstrukce tepelných zařízení
 • zajištění správy měřidel a jejich cejchování
 • zajištění odborných prohlídek, revizí, tlakových zkoušek a měření emisí
 • založení a vedení plánu revizí a cyklických, povinných  prohlídek
 • zajištění správních řízení, obchodní korespondence a běžné administrativy
 • zajištění a fyzická účast při kontrole orgánů dohledu SEI a Finančního ředitelství
 • regulace dodávek ÚT a TUV a zpracování návrhů na zefektivnění provozu zdroje
 • na vyžádání zajistíme rozúčtování tepla na konečné spotřebitele – uživatele jednotek
 • na vyžádání zúčtujeme poskytnuté zálohy každý měsíc
 • servisní činnost na technologických zařízení v režimu,který je jim stanoven příslušnými předpisy
 • nepřetržitá non-stop 24 hodinová havarijní služba


Zvlášť nabízíme:

 • převzetí stávajícího personálu, popř. odkup materiálu a zařízení
 • zajištění financování větších investic z vlastních zdrojů a následná amortizace této investice