Profil 

Společnost Triumfa Energo s.r.o. je stabilním podnikatelským subjektem, který na trhu tepelného hospodářství úspěšně funguje od roku 1994 . Divize tepelného hospodářství zajišťuje soubor činností, související s provozem kotelen a výměníkových stanic, pro soukromé vlastníky i řadu institucí veřejné správy. V roce 2005 rozšířila naše společnost svoje aktivity o výrobu a distribuci elektřiny a s tím spojenou poradenskou činnost. Jedná se především o využití obnovitelných zdrojů energie pro dodávky tepla a elektřiny, výstavbu a rekonstrukce kombinovaných zdrojů. Správa a provoz výše uvedených zdrojů je činnost odborně a profesně nejednoduchá a pro jejich vlastníky i většinou nákladná.  Tým našich, zaškolených  pracovníků je v této oblasti specializován. Věříme, že výsledkem naší spolupráce je perspektivní úspora starostí, času a s tím spojených finančních prostředků.

V případě zvažování o vlastním provozování ze strany je vlastníka je nemalou nesnází podmínka získání licence k výrobě a dodávek tepla. Zajištění kroků pro obdržení licence, co by výsledný efekt,  si je nutné srovnat s vynaloženým úsilím pro její zisk a rizika s držením související. Proč nevyužít zkušeností odborníků a odpovědnost na ně přenést.

S ohledem na zatížení paliva na vstupu 20% sazbou daně z přidané hodnoty je nesporně vhodné využít naší registrace k platbě DPH. Námi zajišťované služby jsou účtovány na výstupu s 10% sazbou.

Úspora na první pohled zřejmá je 10% rozdíl v těchto sazbách a jeden z důvodu k zamyšlení nad současným režimem provozu Vašich zdrojů. Pro konkretizaci lze tuto skutečnost vyjádřit pro střední zdroj roční úsporou v objemu 20-35000,-Kč.

Jsme připraveni Vám nabídnout mnohem víc a ujmout se starostí a odpovědností, které jsou odborně spjaty s naším oborem podnikáním.

Při svěření tepelné zdroje přebíráme odpovědnost za provoz zdroje. Odpovědnost se vztahuje i na organizační personální zajištění případných kontrol, které by se konali v naší režii. Kontroly ze strany správních orgánů nejsou řídkým jevem a jejich výčet pro představu připojujeme:

V oblasti cenové: 

  • Finanční ředitelství
  • Finanční úřad
  • Česká obchodní inspekce
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Státní energetická inspekce

V oblasti technické:

  • Inspektorát bezpečnosti práce
  • Odbor životního prostředí
  • Státní energetická inspekce
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu