Nabídka služeb 

Nákup, prodej a výroba energetické štěpky z dřevěného materiálu pocházejícího z těžební činnosti v lesním hospodářství, dřevařské výroby, výřezů v okolí vodotečí, výřezů energovodů, výřezů v intra a extravilánech měst a obcí. Všechny tyto výřezy a vývoz materiálu je naše firma schopna zajistit. Činnost provozujeme buď přímým odkupem štěpkovaného materiálu, nebo formou služby.  Dále nabízíme a provádíme komplexní lesnickou činnost s prodejem a nákupem dřevní hmoty pro soukromé, obecní a státní lesní majetky.